preloader

footer

[image_box image=”3440″ link=”http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=57149″ image_size=”full”][/image_box]
[section_title color=”#ee0026″ text_align=”align-left” class_name=”foo-tit”]Công ty cổ phần Vietnam Blockchain[/section_title]
[image_box image=”2909″ image_position=”left” title=”Tầng 5, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TpHCM” icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box][image_box image=”2910″ image_position=”left” title=”contact@vietnamblockchain.asia” link=”mailto:contact@vietnamblockchain.asia” icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box][image_box image=”2908″ image_position=”left” title=”0377 887 403″ icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box][image_box image=”3414″ image_position=”left” title=”Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314066354 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/10/2016 I Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ số 78/DNKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Cấp ngày 18/07/2019″ icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image_position=”left” title=”Điều khoản sử dụng” link=”https://vietnamblockchain.asia/vi/terms-and-conditions” icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box][image_box image_position=”left” title=”Chính sách bảo mật” link=”https://vietnamblockchain.asia/vi/privacy-policy” icon_class=”ico-address” image_size=”full”][/image_box]