preloader

Homepage Slider Light

Revolution Slider Error: Slider with alias fullscreen_slider not found.
Maybe you mean: 'homeSlide' or 'timeline' or 'historydevelopment' or 'home-vie' or 'home_slider' or 'algriculture-projects'
[section_title text_align=”align-left” class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Giới thiệu Vietnam Blockchain Corporation (VBC)[/section_title]

Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain (Vietnam Blockchain Corporation – VBC) là công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ về công nghệ blockchain phục vụ các lĩnh vực chủ chốt như Nông nghiệp, Sản xuất, Chuỗi cung ứng, Hậu cần, Thương mại Điện tử, Kinh tế chia sẻ, Công Nghệ Tài Chính, Dịch Vụ Công và Đô Thị Thông Minh.

VBC hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả từ công nghệ Blockchain.

VBC, tiền thân là dự án Việt Nam Blockchain Country, thuộc công ty Infinity Blockchain Labs (IBL).

[image_box title=”Đội ngũ kỹ sư có nền tảng nghiên cứu, học thuật chuyên sâu và vững chắc” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”medium”]

Liên kết với các trường Đại học trên cả nước

Mạng lưới Blockchain Labs tại các trường Đại học

Dày dặn kinh nghiệm về trình bày & đào tạo về blockchain

[/image_box]
[image_box title=”Kinh nghiệm phát triển các giải pháp Blockchain” icon_class=”content-box” animation=”fadeInDown”]Chứng minh tính khả thi của giải pháp thông qua việc áp dụng thực tiễn thành công: Truy xuất nguồn gốc, Smart Ballot, Định danh số[/image_box]
[image_box title=”Mạng lưới liên kết đối tác blockchain toàn cầu ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight”]Có  mạng lưới  liên kết với các đối tác toàn cầu cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ blockchain.

Tích hợp & cập nhật công nghệ blockchain tiên tiến toàn cầu[/image_box]

[section_title class_name=”tit-vbc”]Đội ngũ[/section_title]
[image_box image=”2952″ title=”Shumpei Takayama” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]Chairman[/image_box]
[image_box image=”2948″ title=”Do Van Long ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]

Director

[/image_box]
[image_box image=”2954″ title=”Tran Trung Hieu ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Head of business[/image_box]
[image_box image=”2950″ title=”Nguyen Duc Hiep” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Project manager[/image_box]
[image_box image=”2951″ title=”Pham Thuy Tien ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]Head of marketing[/image_box]
[image_box image=”2963″ title=”Nguyen Duc Dinh Nghia ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]

Head of Blockchain R&D

[/image_box]
[image_box image=”2947″ title=”Cao Hoàng Hiệp” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Head of legal[/image_box]
[image_box image=”2953″ title=”Tran Hoang Quan ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Blockchain expert[/image_box]
[image_box image=”2969″ title=”Nguyễn Hoàng Minh” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]Consulting leader[/image_box]
[section_title class_name=”tit-vbc”]Ban cố vấn[/section_title]
[image_box image=”2945″ title=”Yuji Akaba ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]Managing director of breakthrough partners[/image_box]
[image_box image=”2946″ title=”Yusaku Mishima ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]

IBL – CEO

[/image_box]
[image_box image=”2938″ title=”Huynh Tuong Nguyen” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]ASSOC. PROF. DR.[/image_box]
[image_box image=”2943″ title=”Pham Tran Vu” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]ASSOC. PROF. DR.[/image_box]
[image_box image=”2944″ title=”Thoai Nam ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]ASSOC. PROF. DR.[/image_box]
[image_box image=”2942″ title=”Pham Hoang Anh ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]

DR.

[/image_box]
[image_box image=”2940″ title=”Nguyen Duc Dung ” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]DR.[/image_box]
[image_box image=”2878″ title=”Nguyen Van Hoa” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]DR.[/image_box]
[image_box image=”2972″ title=”Lưu Quang Huân” icon_class=”content-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]MSC.[/image_box]
[section_title class_name=”tit-vbc”]Đối tác[/section_title]
[image_box image=”3368″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3221″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3223″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3235″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3249″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3244″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3252″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3251″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3255″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3257″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3332″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3333″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3284″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3279″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3277″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3268″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3373″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3267″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3373″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3267″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3313″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3314″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3310″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3299″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3311″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3364″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3313″ animation=”fadeInRight” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3314″ animation=”fadeInLeft” image_size=”tiny”][/image_box]
[image_box image=”3298″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3316″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3334″ image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3345″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3346″ image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3335″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3327″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3326″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3336″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3353″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3362″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[image_box image=”3294″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]
[section_title text_align=”align-left” class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInRight”]Sứ mệnh & Tầm nhìn[/section_title]

Trở thành sân chơi hàng đầu quy tụ các chuyên gia về blockchain và là cầu nối công nghệ blockchain giữa Việt Nam và quốc tế.

Là công ty công nghệ blockchain hàng đầu Việt Nam, đem công nghệ tương lai phục vụ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng toàn cầu.

[section_title class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Lịch sử hình thành & Phát triển[/section_title][image_box image=”3027″ animation=”fadeInLeft” image_size=”full”][/image_box]
[section_title class_name=”tit-vbc”]Dịch vụ[/section_title]
[image_box image=”2614″ title=”Xây dựng toàn bộ hệ thống trên nền tảng blockchain” icon_class=”wrap-box” animation=”fadeInLeft” image_size=”thumbnail”]Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện trên nền tảng blockchain cho doanh nghiệp[/image_box]
[image_box image=”2615″ title=”Tích hợp Blockchain vào hệ thống có sẵn” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Blockchain hóa một vài tính năng trên hệ thống hiện hữu[/image_box]
[image_box image=”2616″ title=”Dịch vụ tư vấn Blockchain” icon_class=”content-box” animation=”fadeInRight” image_size=”thumbnail”]Nghiên cứu & đào tạo blockchain

Tư vấn pháp lý blockchain

Tư vấn ứng dụng blockchain[/image_box]

[section_title color=”#212529″ desc=”VBC cung cấp nhiều giải pháp tích hợp công nghệ blockchain trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực, tiêu biểu là:” class_name=”tit-vbc” animation=”fadeIn”]Lĩnh vực kinh doanh[/section_title]
[image_box image=”2628″ title=”Sản xuất”][/image_box]
[image_box image=”2620″ title=”Hậu cần”][/image_box]
[image_box image=”2613″ title=”Chuỗi cung ứng”][/image_box]
[image_box image=”2629″ title=”Thương Mại Điện Tử”][/image_box]
[image_box image=”2623″ title=”Kinh Tế chia sẻ”][/image_box]
[image_box image=”2627″ title=”Nông nghiệp”][/image_box]
[image_box image=”3109″ title=”Công nghệ tài chính”][/image_box]
[image_box image=”3110″ title=”Đô thị thông minh”][/image_box]
[image_box image=”3111″ title=”Dịch vụ công”][/image_box]
[section_title class_name=”tit-vbc”]Sản phẩm[/section_title]
[image_box image=”2590″][/image_box]
[image_box image=”2883″ image_size=”full”][/image_box]

Giới thiệu Agridential:

Agridential là giải pháp truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ blockchain phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu GS1*.

Giải pháp cho phép truy xuất thông tin theo chuỗi giá trị, từ quy trình sản xuất tới khâu tiêu thụ, giúp nhà nông, hợp tác xã, người tiêu dùng và thị trường có thông tin minh bạch về sản phẩm, góp phần tăng giá trị nông sản.

 

*GS1: Hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được công nhận trên toàn cầu.

Lợi ích của giải pháp:

 

Minh bạch thông tin:

  • Thể hiện rõ ràng nguồn gốc của sản phẩm cũng như các thông tin xuất xứ, chứng nhận
  • Phát hiện nhanh sản phẩm lỗi, giả mạo
  • Kênh giao tiếp (góp ý, đặt hàng, …) trực tiếp giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất

Phạm vi toàn cầu:

  • Chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng xuất khẩu, hội nhập quốc tế
  • Đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu
  • Truy xuất nguồn gốc xuất xứ bất kỳ khi nào, bất kì nơi đâu

Gia tăng giá trị:

  • Giải pháp là một phần trong chuỗi giá trị, giúp tăng giá trị của nông sản dựa trên sự minh bạch thông tin và trách nhiệm của doanh nghiệp
[image_box image=”2595″][/image_box]
[image_box image=”2886″ title=”Demo” image_size=”full”]
[/image_box][image_box image=”2889″ title=”Android” image_size=”full”]
[/image_box][image_box image=”2890″ title=”IOS” image_size=”full”]
[/image_box]

Giới thiệu Smart Ballot:

Smart Ballot là ứng dụng bình chọn tiên phong áp dụng công nghệ blockchain nhằm cải thiện giải pháp bình chọn truyền thống. Smart Ballot cung cấp một cách thức bình chọn mới giúp cho quá trình bình chọn trở nên đơn giản, nhanh chóng nhưng chính xác và không thể bị thao túng. Đặc điểm nổi bật của giải pháp là minh bạch quá trình bình chọn, bất kỳ cá nhân nào cũng có đầy đủ phương thức để xác minh tính đúng đắn của kết quả nhưng lại đảm bảo tính ẩn danh của lượt bình chọn.

Lợi ích:

Minh bạch: Quy trình bình chọn được thông báo công khai và dễ dàng được quan sát.

An toàn: Thông tin bình chọn được bảo mật theo nguyên tắc dân chủ, không ai có thể can thiệp.

 

Xác thực: Tất cả các bên đều có khả năng xác minh tính xác thực của phiếu bầu. Người tham gia bình chọn có thể trực tiếp xác nhận lượt bầu chọn của mình.

 

Dễ dàng: Người tham gia dễ dàng thực hiện việc bầu chọn ở bất cứ nơi nào.

[image_box image=”2593″][/image_box]

Giới thiệu Self-Sovereign Identity:

Giải pháp Self-Sovereign Identity áp dụng công nghệ Blockchain trong định danh số giúp thay thế việc định danh khách hàng bằng phương pháp thủ công thông thường như gặp mặt trực tiếp, qua đối chiếu chứng từ giấy khá phiền phức. Qua đó, Chính phủ, các ngân hàng, tổ chức tài chính tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và nhân lực, đồng thời giúp xây dựng một hệ thống quản lý minh bạch, an toàn và đáng tin cậy phục vụ cộng đồng & xã hội.

Lợi ích:

Minh bạch: nhờ khả năng lưu trữ thông tin, dữ liệu giao dịch trong các chuỗi khối được liên kết chặt chẽ, được xác thực nhanh chóng trên toàn hệ thống.

Tin cậy: Thông tin được lưu trữ vĩnh viễn và không thể xóa sửa.

 

Xác thực: Tất cả các bên đều có khả năng tham gia vào quá trình xác minh thông tin.

 

Hoàn toàn tự động: Không cần bất cứ tổ chức trung tâm hay cơ quan nào giám sát hoạt động hay sửa đổi, hiệu chỉnh dữ liệu.

Dành cho nhà đầu tư

[section_title class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Mô hình doanh nghiệp[/section_title][image_box image=”2859″ icon_class=”img-bus” image_size=”large”][/image_box]
[section_title class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Lợi ích[/section_title]

Doanh Nghiệp

•   Tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển giải pháp Blockchain

•   Gia tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp thông qua các tính chất đặc trưng của Blockchain.

•   Là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ Blockchain để cải thiện chất lượng sản phẩm

Khách hàng

•   Dễ dàng và tiện lợi trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang sử dụng.

•   Bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng thông qua thông tin Truy xuất nguồn gốc rõ ràng trên từng sản phẩm.

Nhà đầu tư

•   Khả năng quay vòng vốn đầu tư nhanh do nhu cầu thị trường về các ứng dụng công nghệ blockchain ngày càng tăng

•   Mô hình kinh doanh đơn giản – hiệu quả. Dễ dàng kết hợp với nhiều hoạt động kinh doanh khác

•   Báo cáo hoạt động tài chính minh bạch, rõ ràng, cập nhật thông tin kịp thời cho Nhà đầu tư.

•   Chỉ số tăng trưởng cực kỳ tiềm năng. Chỉ số hoạt động hiệu quả.

•   Đội ngũ: Năng lực – Trách nhiệm – Cống hiến – Uy tín – Hiệu quả.

•   Ứng dụng áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

[section_title class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Lộ trình phát triển[/section_title]

Năm thành lập VBC

• Xây dựng Asia Blockchain Education Labs

• Huấn luyện Blockchain cho cộng đồng

• Các khóa học blockchain toàn quốc

2017

2018

Năm Thí điểm (Proof of Concept – Poc)

•    Thành lập VBC

•    Xây dựng Công cụ & Hệ thống quản lý

•    Xây dựng đội ngũ

•    Trình bày PoC

•    Trình bày trong hội thảo & Xây dựng cộng đồng

•    Thiết lập quan hệ đối tác tiềm năng

Năm Triển khai Sản phẩm Khả dụng Tối thiểu (Minimum Viable Product – MVP)

•    Triển khai thí điểm

•    Phát triển nền tảng Blockchain cốt lõi

•    Triển khai Giải pháp & Dịch vụ tư vấn Blockchain

•    Ký kết hợp đồng dự án

2019

2020

Năm Phát triển Sản phẩm & Trở thành cầu nối công nghệ

•    Cung cấp sản phẩm/giải pháp & Trung tâm Nguồn lực blockchain

•    B2B, OEM, White Label, Dịch vụ kỹ thuật

•    Showroom cho sản phẩm công nghệ cao

•    Xuất khẩu các sản phẩm có nền tảng Blockchain từ Việt Nam

•    Phát triển mạng lưới đầu tư & doanh nghiệp

Năm Phát hành cổ phiếu (IPO)

•    Kêu gọi thêm đầu tư

•    Công khai Tài liệu IPO

•    Hoạt động M&A

•    Kiểm soát tài chính

2021

[section_title class_name=”tit-vbc” animation=”fadeInLeft”]Ý tưởng thay đổi cuộc sống và tầm nhìn[/section_title]
[image_box image=”2597″ animation=”fadeInRight” image_size=”full”][/image_box]

Ý tưởng thay đổi cuộc sống

Thay đổi cuộc sống hàng ngày bằng ứng dụng công nghệ Blockchain.

Tầm nhìn

Trở thành cầu nối công nghệ blockchain từ Việt Nam ra thế giới.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *