preloader

Điều khoản sử dụng

Chính sách & Quy định chung 

Khi quý khách truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các quy định mà chúng tôi đưa ra. Trang website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang website sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng website

Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

Quy định và hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng giữa các bên và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng tiền thanh toán là Việt nam đồng.

Chính sách bảo hành/bảo trì

Trong thời gian vận hành nếu xảy ra lỗi nhân viên công ty sẽ kiểm tra và sửa chữa lỗi sản phẩm/ứng dụng cho Quý khách. Thời gian bảo hành, bảo trì căn cứ vào nội dung bảo hành, bảo trì đã thoả thuận trên hợp động giữa các bên.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (Logo, quyền tác giả của các sản phẩm), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, phần mềm đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các công ước quốc tế. 

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép hình ảnh, nội dung từ trang web này.